Danh sách bài viết

THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

05-08-2015
THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN
Muốn thành lập công ty cổ phần, quý doanh nghiệp cần phải có tối thiểu 03 cổ đông. 1. Tài liệu cần cung cấp để Khoa Nguyên hoàn thiện hồ sơ cho quý khách: CMND hoặc hộ chiếu bản sao có chứng thực của ít nhất 3 cổ đông sáng lập Chi tiết...

DỊCH VỤ TƯ VẤN THAY ĐỔI NỘI DUNG KINH DOANH CỦA CTY CỔ PHẦN

21-01-2016
DỊCH VỤ TƯ VẤN THAY ĐỔI NỘI DUNG KINH DOANH CỦA CTY CỔ PHẦN
Dịch vụ tư vấn thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh cho Công ty Cổ phần: Tư vấn đăng ký bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh - Tư vấn đăng ký thay đổi trụ sở chính doanh nghiệp - Tư vấn đăng ký đổi tên doanh nghiệp - Tư vấn đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp - Tư vấn đăng ký thay đổi vốn – Tư vấn đăng ký thay đổi cổ ... Chi tiết...

CÁC DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐĂNG KÝ KINH DOANH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN

20-01-2016
CÁC DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐĂNG KÝ KINH DOANH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN
Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Nam Phát, với mục tiêu giúp doanh nhân khởi sự kinh doanh nhanh chóng và thuận lợi. Chúng tôi xin tư vấn tất cả  "Các Dịch Vụ Đăng Ký Kinh Doanh của Công ty Cổ Phần". Chi tiết...