Danh sách bài viết

Dịch Vụ đăng ký mã vạch

19-01-2016
Dịch Vụ đăng ký mã vạch
Dịch Vụ đăng ký mã vạch tại công ty Nam Phát, Công ty chúng tôi sẽ cung cấp hồ sơ đăng ký mã vạch, cúng  tôi sẽ đại diện khách hàng hàng giao dịch với cơ quan nhà nước để thúc đẩy nhanh chóng tới việc đăng ký ma vạch và cấp giấy chứng nhận đăng ký mã vạch cho khách hàng Chi tiết...

TƯ VẤN ĐĂNG KÝ MÃ VẠCH CHO DOANH NGHIỆP

05-07-2015
TƯ VẤN ĐĂNG KÝ MÃ VẠCH CHO DOANH NGHIỆP
Mã số mã vạch của hàng hoá bao gồm hai phần: mã số của hàng hoá và mã vạch là phần thể hiện mã số bằng vạch để cho máy đọc.Mã số của hàng hoá là một dãy con số dùng để phân định hàng hoá, áp dụng trong quá trình luân chuyển hàng hoá từ người sản xuất, qua bán buôn, lưu kho, phân phối, bán lẻ tới người tiêu dùng. Chi tiết...

Đăng Ký Mã Vạch

05-07-2015
Đăng Ký Mã Vạch
Mã số mã vạch (MSMV) ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc đưa hàng hóa của nhà sản xuất tới người tiêu dùng. I. Phạm vi cung cấp dịch vụ Cung cấp cho Quý Khách hàng dịch vụ đăng ký mã số mã vạch đối với sản phẩm hàng hóa: Chi tiết...

BIỂU PHÍ ĐĂNG KÝ MÃ VẠCH

09-01-2017
BIỂU PHÍ ĐĂNG KÝ MÃ VẠCH
Chi tiết...

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ MÃ VẠCH TỐT NHẤT

05-07-2015
DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ MÃ VẠCH TỐT NHẤT
Mã số mã vạch sản phẩm (MSMV) là một trong các công nghệ nhận dạng và thu thập dữ liệu tự động các đối tượng là sản phẩm, dịch vụ, tổ chức hoặc địa điểm… dựa trên việc ấn định một mã số (hoặc chữ số) cho đối tượng cần phân định và thể hiện mã đó dưới dạng mã vạch để thiết bị (máy quét) có thể đọc được Chi tiết...